DP20

DP20 Zoom

էլեկտրա գեներատորների Հսկող սարք

Պահպանումէ Դիզելային շարժիչը եւ գեներատորը ընդեմ ,
-Բարձր ջերմաստիճանի,
-Հովացնող հեղուկի ցածր մակարդակ ,
-Դինամո բացակայության դեպքում,
-Յուղի ցածր ճնշում,
-Այլ վթար,
-Գերլարման եւ Բարձր հաճախականության

« վերադառնալ ցանկ